e-ÉpítésiNapló

ELSŐ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ

T Á J É K O Z T A T Á S

A jelen web oldalon illetve a hivatkozásokban ismertetett e-ÉpítésiNapló (ebben az írásmódban és szóösszetételben) szakmai alapokon létrehozott programcsalád jelenlegi (2011 óta internet alapú web felületen működő, illetve 2012 II. félévtől kiadott Windows operációs rendszeren futó), valamint a szeptembertől megjelenő mobil eszközökre (okos telefon, táblagép) készült verziói nem azonosak
 • a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (az építőipari kivitelezési tevékenységről) 2013.10.01-től hatályos változatában az V. fejezet 24. § (3) bekezdésben nevesített e-napló (ebben az írásmódban és ezen szóösszetételben használt megnevezésű),
 • a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról) 1. fejezet 2. § 3.b) pontban e-építési napló (ebben az írásmódban és szóösszetételben használt megnevezésű), valamint
 • a minden publikus helyen (internet, sajtó termékek) elérhető a fenti jogszabályokra történő hivatkozás alapján e-napló vagy E-napló (ebben az írásmódban és ezen szóösszetételben használt megnevezésű)
internetes alapú elektronikus építési napló programmal és építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatok nyilvántartását végző komplex elektronikus alkalmazással, mely programot a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról) 3. § alapján a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltet. A hivatkozott jogszabályokban „e-napló” vagy „e-építési napló” néven jelölt program elérhetőségének közzététele az előző mondatban megnevezett üzemeltető feladata, illetve a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról) 3. § (2.) szakasza tartalmazza.

Figyelem! A programban készített építési naplókat hivatalos szervek nem fogadják el 2013. október 1. után!


I S M E R T E T Ő

Az e-ÉpítésiNapló (elektronikus építési napló) szakmai programmal biztosítható, hogy - a 2013. 10. 01.-ig megkezdett építkezések esetében - a jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelelő, rendezett, szép kivitelű (olvasható) építési napló készüljön, mely támogatja a hatékonyabb, gyorsabb munkavégzést. Az építésügyért felelős minisztérium jogszabály-alkotási tervében 2013-től szerepel az építésügyi hatósági eljárások teljesen elektronikus formában történő bonyolításának fokozatos megteremtése. A hatékonyabb, kényelmesebb és korszerűbb munkavégzést, továbbá a fenti terveknek megfelelő előremutató célok megvalósítását szolgálva készítette el cégünk az e-ÉpítésiNapló szakmai programot, melynek bevezetése egyszerű a felhasználók számára.


MILYEN ELŐNYEI VANNAK AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓNAK?
 • Időt takaríthat meg azzal, hogy egyes feladatokat a program automatikusan elvégez, illetve a csoport verzió koordinálja az alvállalkozói fán belül a feladatok időben történő elvégzését.
 • Pénzt takaríthat meg azzal, hogy a program figyelmeztet, ha az előírásnak nem megfelelően történik az építési napló vezetése, így elkerülhetővé válhat az esetleges ellenőrzések következményeként kiszabott bírság, ami 50.000 Ft-tól 3 millió Ft-ig is terjedhet.
 • A szoftver tartalmazza a szabályos vezetéshez szükséges adatok, kapcsolódások ellenőrzését. Ennek megfelelően a kitöltés során nem lehet addig továbblépni, amíg a kitöltés nem helyes, vagy a szoftver figyelmeztető jelzést ad hiba esetén.
 • Adatok elektronikus nyilvántartásán túl, az igényeknek megfelelően lekérdezések, statisztikák készíthetők (pl. létszámadatok, alvállalkozók, eseti bejegyzések, pótmunka igények, hulladék nyilvántartás)
 • Különböző sablonok segítik, hogy a bejegyzések a formai és tartalmi követelményeknek megfeleljenek (pl. átadás-átvétel, napló nyitás és zárás, műszaki ellenőr, műszaki vezető, hatóságok bejegyzései)
 • A szoftver alkalmazása lehetővé teszi a folyamatos mentést (központi szerveren, backup külső adathordozón, vagy hálózatosan interneten keresztül), így a napló az előírt ideig (10 év) egyszerűen megőrizhető, illetve a megsemmisülésének kockázata szinte nulla.
 • Az adott nap lezárása után a szoftverrel elküldhető a megbízó részére a napi jelentés, így gyakorlatilag kizárható az utólagos módosítás lehetősége. Szintén továbbítható a kivitelező központjába is, így a távoli munkahelyet a vállalati vezető folyamatosan felügyelni tudja.
 • A program a Microsoft legújabb fejlesztéseinél (Office 2007-től) alkalmazott felületi elemeket használja, így a „Windows-hoz szokott” felhasználóknak egyszerű, könnyen megtanulható és használható felületet biztosít, választható módon.

A PROGRAM MŰKÖDÉSE RÖVIDEN:

 1. Személyi számítógépen (Windows operációs rendszeren) működő alkalmazás, mely támogatja az internet kapcsolat nélküli és internet kapcsolat melletti működést, különös tekintettel az adatok ellenőrzésére, illetve közzétételére vontatkozóan. Az alkalmazás megjelenítési felülete személyre szabható (jelenleg kétféle kinézet közül lehet választani), illetve beállítható az egyes ablakok mérete, pozíciója.

 2. Nyilvántartási rész

  Az építési napló megnyitásakor Ön eldöntheti, hogy egyedileg kívánja rögzíteni az egyes nyilvántartási lapokat, vagy az ún. varázsló segítségét veszi igénybe. A varázsló sorra veszi a nyilvántartási rész lapokat, felügyeli a minimálisan kitöltendő adatokat, javaslatot tesz a kitöltésekre és ellenőrzi a beírt adatokat. Hibás, hiányos kitöltés esetén a továbblépés nem lehetséges, ekkor a program figyelmeztetést küld. Az adott lap kitöltése során automatikusan megkapja a sorszámot és rögzítésre kerül a kitöltés dátuma. A lezárás után az adott lap automatikusan bekerül a tartalomjegyzékbe.

  A minimális adattartalom eléresekor a program lehetőséget ad a naplórész kitöltésének elkezdésére, de a nyilvántartási rész rögzítése is folytatható. Minden egyes nyilvántartási laphoz tetszőleges mennyiségű és formátumú fájlokat lehet csatolni.

 3. Naplórész, és részei:
  • A napi jelentések megnyitása automatikusan történik, ezzel a program biztosítja a szabályok szerinti sorrendiséget.
  • Napi jelentés: A program menüsora végigvezeti a felhasználót a szükséges adatok rögzítésén, úgymint munkaidő, időjárás, létszám, hulladék, stb. Az alapadatok felvitelénél a már egyszer rögzített adatok megjegyzésre kerülnek, legközelebbi kitöltéskor legördülő menüből kiválasztható a szükséges korábbi adat.
   A kitöltés egyszerűsítése és gyorsítása érdekében a létszám, hulladék és napi bejegyzések esetében - kiinduló adatként - betölthetőek a korábbi napok adatai. A napi jelentésekhez szabadon létrehozhatóak sablonok, melyeket bármikor felhasználhat a szöveges rész kitöltésénél.
   Minden egyes napi jelentéshez korlátlanul csatolhatóak különböző fájlok, tervdokumentációk, képek stb., melyeket a napi jelentés lezárását követően is ki lehet egészíteni, ezzel egyfajta dokumentum kezelési funkciót is biztosít a program.
   A napi jelentés rögzítése bármikor befejezhető és folytatható a program által kezelt feltételek szerint. Ezzel egyrészről a szövegben vétett hibák kijavítását teszi lehetővé, de a szabályok figyelembe vételével szigorúan veszi a bejegyzések időrendiségét. Ez utóbbi azonab biztosítja a jelentések megfelelőségét.
  • Eseti bejegyzés: Eseti bejegyzéseket csak a nyivántartási részen rögzített, arra jogosult személyek tehetnek. A szabályos kitöltést beépített sablonok segítik, melyek szabadon létrehozhatók, szerkeszthetők. Az eseti bejegyzésekről személyre szabott lekérdezések készíthetők.
 4. Lezárás

  A lezárást kezdeményezheti a napló vezetője, de ennek elmulasztása esetén a program automatikusan lezárja az egyes napi jelentéseket amint az szükségessé válik a jogszabályi megfelelés érdekében. Az adott nap lezárásakor a program automatikusan (a jogszabályi sorrend, illetve keletkezés ideje szerint) összefűzi a különböző bejegyzéseket (időjárás, létszám, munkamenet, eseti bejegyzések), melyet követően az adatok már nem szerkeszthetőek. Az adott nap lezárása után a program figyelmeztet a nyomtatás elvégzésének szükségességére, illetve a napi jelentések PDF fájlba is elmenthetők. A nyomtatás első- és másodpéldányban készül, melyen feltüntetésre kerül az elkészítés és a kinyomtatás dátuma.

Program verziók

A program ún. "Szaki", "Mester" és "Brigád" változatban érhető el. Az alap verzióként funkcionáló "Szaki" verzió a jogszabályok szerinti naplóvezetését teszi lehetővé. A "Mester" változat az "alap" verzión kívül számos többlet nyilvántartással biztosítja az információk napra készen tartását és ezekből különféle kimutatások készíthetők. A "Brigád" változat többfelhasználós környezetben biztosítja az adatok egységes elérhetőségét, kezelését. Mindhárom verzió esetében lehetőség van az adatok publikálására az adott kivitelezési munkákban érdekelt felek számára, mely az egymás közötti kommunikációt és az információk átadását teszt egyszerűvé, függetlenül annak keletkezési helyétől (mindezt az információ előállítójának engedélye és a jogszabályoknak megfelelő hozzáférhetőségi jogosultságok alapján).

További információk az e-Építésinapló.hu portálon találhatók.


Az alábbiakban megtekintheti a program néhány menüképernyőjét:

A nagyításhoz kattintson a képre.

 


Általános jellemzők

 • Windows operációs rendszeren futó alkalmazás, mely az ismert és korszerű technológiák alkalmazásával egyszerűvé teszi a felhasználást.
 • A program Alap és Csoport verzióban kerül kialakításra, mely biztosítja a különböző felhasználói igények kielégítését.

Rendszer követelmények

A program működéséhez szükséges rendszer követelmények:

 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7

Szakmai tanácsadó

A program készítésében közreműködő
szakmai tanácsadó:


    Építőmesterek Szakmai Egyesülete